Codul civil si legislatie conexa. Editie Premium/Prof. univ. dr. Dan Lupascu de la Universul Juridic

Ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupascu, culegerea Codul civil si legislatie conexa continua seria editiilor PREMIUM pentru anul 2017.  Editiile PREMIUM sunt tiparite pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, ofera un continut consolidat si imbogatit constand in numeroase acte normative, extrase atent selectate si jurisprudenta relevanta, nationala si europeana, la care se adauga diverse alte informatii utile, structurate profesionist si evidentiate adecvat prin grafica si cromatica speciale.   Astfel, culegerea include: ● Codul civil;  ● Legea nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica; ● Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare; ● Legea locuintei nr. 114/1996;  ● Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; ● Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; ● O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte; ● O.G. nr. 89/2000privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare; ● Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; ● Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei; ● Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992; ● O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani; ● Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor; ● O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; ● Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local; ● O.U.G. nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb; ● O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in domeniul bancar (extras); ● Ordinul presedintelui ANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (extras); ● Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante; ● Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania (extras); ● Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (extras); ● Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare;     Seria PREMIUM se adreseaza practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studentilor. 
Brand: Universul Juridic
Categoria: Books / Carte/Drept/Drept civil
Codul civil si legislatie conexa. Editie Premium/Prof. univ. dr. Dan Lupascu
Codul civil si legislatie conexa. Editie Premium/Prof. univ. dr. Dan Lupascu

Codul civil si legislatie conexa. Editie Premium/Prof. univ. dr. Dan Lupascu