Limba romana/Maria Emilia Goian de la Nominatrix

I. FONETICA Sunete si litere Sistemul vocalic Sistemul consonantic Alfabetul Dublete vocalica si consonantice Silaba Diftongi Triftongi Hiat Alternante fonetice Accentul Reguli de despartire a cuvintelor in silabe Semne de ortografie II. VOCABULARUL Cuvantul Structura vocabularului Regionalisme Arhaisme Neologisme Argoul Jargonul Derivarea Afixele Sufixele Conversiunea Compunerea Afixoide Familia lexicala III. SEMANTICA Monosemantism si polisemantism Omonime Sinonime Antonime Paronime IV. MORFOSINTAXA Verbul Substantivul Articolul Pronumele Numeralul Adjectivul Adverbul Interjectia Prepozitia Conjunctia Sintata propozitiei – frazei Parti de propozitie si propozitiile corespunzatoare acestora V. STILISTICA Procedee de expresivitate Figuri de stil
Brand: Nominatrix
Categoria: Books / Carte/Manuale si auxiliare scolare/Liceu
Limba romana/Maria Emilia Goian
Limba romana/Maria Emilia Goian

Limba romana/Maria Emilia Goian