Amintiri Din Copilarie/Ion Creanga de la SC Active Business Development Srl

“Creangă este o expresie monumentală a naturii In ipostaza ei istorică ce se numeşte poporul romAn sau, mai simplu, este poporul romAn Insuşi, surprins Intr-un moment de genială expansiune…“ – GEORGE CĂLINESCU Operă clasică a literaturii romAne, Amintiri din copilărie a rămas In timp o lectură prefe-rată a tuturor copiilor. Aventurile lui Nică la scăldat sau la cireşe atrag şi stArnesc şi astăzi rAsul. Ilustraţiile care Insoţesc textul poten-ţează savoarea IntAmplărilor şi a limbajului folosit de autor In acest text autobiografic.
Brand: SC Active Business Development Srl
Categoria: Books / Carte/Fictiune/Literatura romana
Amintiri Din Copilarie/Ion Creanga
Amintiri Din Copilarie/Ion Creanga

Amintiri Din Copilarie/Ion Creanga