Regina Sudului/Arturo Perez-Reverte de la Polirom

Regina Sudului e povestea unei femei care, pornind din Mexic ??i începînd de la zero, reu??e??te să clădească un imperiu clandestin ce va transforma Stramtoarea Gibraltar în principala poartă de intrare a cocainei spre Mediterana. Autorul urmăre??te, pe de o parte, destinul Teresei Mendoza, desăvîr??irea ??i ascensiunea ei ??i, pe de altă parte, traseul naratorului anonim (romancier, reconvertit la jurnalism, alter ego al lui Arturo Pérez-Reverte însu??i), care elaborează biografia protagonistei „pe teren”, stînd de vorbă cu cei ce au cunoscut-o, au iubit-o sau au urît-o. Dintre numeroasele ??i savuroasele pasaje de intertextualitate remarcăm titlurile celor ??aptesprezece capitole ale căr??ii, provenind din tot atîtea „narcomelodii” (narcocorridos) în care sînt cîntate faptele de vitejie ale trafican??ilor de droguri mexicani.
Brand: Polirom
Categoria: Books / Carte/Fictiune/Moderni, contemporani
Regina Sudului/Arturo Perez-Reverte
Regina Sudului/Arturo Perez-Reverte

Regina Sudului/Arturo Perez-Reverte